TENISKE ŠKOLE

Teniske škole organizuju se na neodređeni period. Zavisno od interesa početne kategorije najčešće traju od 2 do 6 mjeseci.

Početnici

 • Djeca uzrasta 5 do 8 (10) godina 2 do 3 puta sedmično po 1 h

 • U zavisnosti od interesa formiraju se grupe od 3 do 5 igrača

 • Djeca uzrasta preko 8 (10) godina 2 do 3 puta sedmično po 1 (1.5) h

Napredni

 • Djeca uzrasta 5 do 8 (10) godina 2 do 4 puta sedmično po 1 h

 • U zavisnosti od interesa formiraju se grupe od 3 do 5 igrača

 • Djeca uzrasta preko 8 (10) godina 2 do 4 puta sedmično po 1 (1.5) h

Takmičari

 • Djeca uzrasta 8 do 12 godina 3 do 5 puta sedmično po 1 (1.5) (2) h

 • U zavisnosti od interesa formiraju se grupe od 2 do 4 igrača

 • Djeca uzrasta 12 do 15 godina 3 do 5 puta sedmično po 1 (1.5) (2) h

 • Djeca uzrasta preko 15 godina 3 do 5 puta sedmično po 1 (1.5) (2) h

 • U zavisnosti od kvaliteta igrača i potreba organizuju se individualni treninzi, sparinzi, kondicioni treninzi...

INDIVIDUALNI TRENINZI

Individualni treninzi organizuju se na neodređeni period.

Pojedinci

 • Djeca ili odrasli po programu za različite nivoe

Grupe

 • Moguć rad sa dva trenera i rad sa mašinom za izbacivanje loptica na jednom ili više terena

Familije

 • Najčešće organiziranje treninga sa dva trenera i rad sa mašinom za izbacivanje loptica na jednom ili više terena

 • Zavisno od potreba organiziranje eventualnih sparinga

Ima li boljeg načina da se diiete socijalizira, razvija i napreduje kao osoba nego kroz neku od sportskih aktivnosti kao što je tenis….

Liga pruža mogućnost lakog i jednostavnog kontakta sa više igrača, te organizovanja prikladnih mečeva.
Igračima je pružena mogućnost igranja sa igračima različlitih nivoa kvaliteta, raznih zanimanja i raznovrsnih interesa.