Cjenovnik usluga

ZAKUP TERENA
Vanjski tereni
Pojedinačni termini Liga Teniskog CentraStudenti, učenici i
penzioneri
KM/h
Radni dani do 16 h--10
Do 18 h1210
Meč se igra 2 h i oba igrača
plaćaju po 10 KM
12
Poslije 18 h161616
Zatvoreni tereni pod balonom
8 -24 h3326,7* (25)**(26,7)* (25)**
* Meč (Termin) se igra 1,5 h i oba igrača plaćaju po 20 KM
** Meč (Termin) se igra 2 h i oba igrača plaćaju po 25 KM
ČASOVI TENISA (TAKMIČARI I ŠKOLA TENISA)
Grupni časovi za djecu i omladinu (3 do 5 osoba)
KM/mjesec (Plaćanje unaprijed za mjesec)
2 x sedmično 120 Vanjski tereni (ljetni period) - 2,5 h sedmično (1x1,5 h + 1x1 h)
u prosjeku 11 h mjesečno
Zatvoreni tereni pod balonom (zimski period) - 2 h sedmično (2x1 h)
u prosjeku 9 h mjesečno
3 x sedmično 180 Vanjski tereni (ljetni period) - 4 h sedmično (1x1 h + 2x1,5 h)
u prosjeku 18 h mjesečno
Zatvoreni tereni pod balonom (zimski period) - 3 h sedmično (3x1 h)
u prosjeku 13 h mjesečno
Individualni časovi
KM/h
PojedinačnoDjeca, učenici i
studenti
Vanjski tereni 45 40 Uključeno sve: trener, teren i loptice
Ukoliko trenira više osoba, dodaje se 10 KM za svaku dodatnu osobu
Ukoliko trenira više djece, dodaje se 5 KM za svako dodatno dijete
Zatvoreni tereni 55 50
IZNAJMLJIVANJE OPREME
Reket profesionalniReket
standardni
Loptice (korpa)
I kvalitet
Loptice (korpa)
II kvalitet
Mašina za izbacivanje
loptica
KM/h
15515516

Sponzori/reklama


Teniski Centar Stup pruža Vam mogućnost reklamiranja.


Reklama obuhvata:


logo kompanije na zaštitnim blendama (orijentaciona visina 2 m) koje se postavljaju na mrežama ograde terena,

logo kompanije na web stranici Teniskog Centra Stup.

Cijena reklamiranja
1 godina
2 godine
za ispis do 2 m (dužina) 500 KM 900 KM
za ispis od 2 do 4 m (dužina) 800 KM 1450 KM
za ispis od 4 do 8 m (dužina) 1000 KM 1800 KM

U okviru ove cijene Teniski Centar Stup je odgovoran da nabavi zaštitne blende sa logom kompanije. Ugovor se potpisuje na period od jedne (1) ili više godina.

Ima li boljeg načina da se diiete socijalizira, razvija i napreduje kao osoba nego kroz neku od sportskih aktivnosti kao što je tenis…

.

Liga pruža mogućnost lakog i jednostavnog kontakta sa više igrača, te organizovanja prikladnih mečeva.
Igračima je pružena mogućnost igranja sa igračima različlitih nivoa kvaliteta, raznih zanimanja i raznovrsnih interesa.